DU HỌC NGHỀ ĐẦU BẾP – ATTENDOR CHLB ĐỨC

Nội dung ngành học:
– Chuẩn bị thực phẩm
– Quản lý trạm thực phẩm
– Duy trì vệ sinh nhà bếp
Số lượng cần tuyển: 01 nam/ nữ
Bắt đầu làm việc: Tháng 8/2024
Mức lương:
– Lương học nghề năm 1: 1.100 Euro/tháng
– Lương học nghề năm 2: 1.200 Euro/tháng
– Lương học nghề năm 3: 1.300 Euro/tháng
– Lương sau tốt nghiệp: 2.500 Euro/tháng, (30.000 Euro/năm).
Có dịch vụ đón tại sân bay
Nhà ở miễn phí, gần chỗ làm.
Được hỗ trợ chi phí ăn.
Điều kiện tham gia:
– Tốt nghiệp THPT
– Có sức khỏe tốt
– Có chứng chỉ tiếng Đức trình độ B1